Flykt

vill från dig till en annan

nu flyr jag äntligen

bilen startar inte