Ramen

det är så dött här

låt mig finna någon

en varelse som vill äta ramen