Skämt

kassera skämten

det är allvar nu

tala med alla som vill lyssna