Barnvagn

flykten är nära till hands

lämnar allt när ingen ser

glömt glas i barnvagnen