Dörren

var är vägen ut?

vart leder dörren?

vem väntar på andra sidan?