Flaskor

två flaskor står tomma

jag undrar om innehållet

var glädje eller sorg