Grönt

inte ett enda steg framåt

det är rött och oövervinnerlig

tryck för grönt tack