Längsta

den längsta dagen

är alla dagar

utan dig