Ambrosia

långt efter du gick

smaken av dig i min mun

min ambrosia