Alltid

förstår det nu

det var aldrig jag

alltid du