Fortsätt

uppför eller nerför

vägen är höljd i dunkel

bara fortsätt