Isen

det är så ljust och fint

ute över isen

förrädiskt