Hamburgare

gråtna ögon väntar

jämte andra förlistna vrak

på nattens hamburgare