Sist

alla skratt och samtal

de ekar tomt

sist kvar i baren