Förbjudet

förbjudna läppar

så orimligt lockande

fastän de inte borde