Rosa

lämnade före festen börjat

lämnad för att festen har börjat

rosa skor matchar inte tårar