Maskar

alla trötta själar på väg

krälar längs stadens vener

de är målmedvetna maskar