Kyrkklockor

ödesmättade slag i mörkret

kyrkklockorna tränger sig på

förkunnar förlorad tid