Garage

outtröttliga trotjänare

och älskade ögonstenar

glöms bort i garage till slut