Riktning

ibland är det svårt

att välja riktning

och att lita på sitt val