Glittrar

det glittrar och glänser

åt båda hållen

ett är förkrossande